e-prawnik.pl Porady prawne

Urlop bezpłatny a ZFŚS

Pytanie:

Kilku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopach bezpłatnych. Czy pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przyjmuje się do przeciętnego wskaźnika zatrudnienia w celu dokonania rocznego rozliczenia odpisu na ZFŚS?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Urlop bezpłatny a ZFŚS

28.12.2006

Zgodnie z § 1 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podstawę naliczania odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób zatrudnionych w zakładzie pracy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie, obejmująca:

  1. pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), 
  2. pracowników przebywających na urlopach wychowawczych. 

Pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych nie bierzemy pod uwagę przy ustalaniu odpisu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ