Urlop dla pracownika tymczasowego

Pytanie:

Agencja pracy zatrudniła pracownika tymczasowego. Pracownik jest zatrudniony na okres od 4/11 do 30/11. Czy przysługuje mu urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent za ten urlop? Czy pracownik tymczasowy nabywa prawo do urlopu po jakimś okresie pracy czy też należy mu się urlop 2 dni za każdy przepracowany miesiąc mimo, iż nie przepracował nawet 1 miesiąca?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zakładając, że nie jest to pierwsza praca tej osoby, "zwykłemu" pracownikowi należy się urlop jak za pełny miesiąc. Zgodnie bowiem z art. 155 [2a] kp przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.  

Warto przypomnieć, że jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

Również niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 155 [3]).

„Zwykłemu" pracownikowi należą się więc dwa dni urlopu, a jeśli nie będzie mu on udzielony do 30 listopada - należy mu się ekwiwalent.  

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zawiera jednak w tym względzie odmienności. Zgodnie z art. 17 tej ustawy pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy - pełny - miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów. 

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

W razie niewykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za ten urlop lub niewykorzystaną jego część. 

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. 

W opisanej sytuacji pracownik tymczasowy nie nabędzie więc prawa do urlopu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

magda

26.11.2015 10:51:31

Re: Urlop dla pracownika tymczasowego

Pracownik zatrudniony jest od 1.07.2015 do 28.11.2015 - czyli pięć pełnych 30stek. Czy przysługuje mu 10 dni urlopu czy też 8 dni (bo listopad nie pełny przepracowany)? Proszę o podpowiedz


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: