Urlop wychowawczy a umowa terminowa

Pytanie:

"Zatrudniona w kierowanej przeze mnie instytucji pracownica złożyła w marcu br. podanie o udzielenie urlopu wychowawczego do dn. 30 czerwca br., tj. do dnia wygaśnięcia jej umowy o pracę zawartej na czas określony. Pracownica chciałaby jednak przedłużyć swój urlop o kolejne pół roku. Czy można w czasie trwania urlopu wychowawczego podpisać kolejną umowę o pracę? Czy pracownica powinna złożyć kolejne podanie o przedłużenie urlopu od dnia wygaśnięcia starej umowy (ewentualnie - zawarcia nowej)? Czy w czasie trwania urlopu wychowawczego stosunek pracy automatycznie wygasa?"

Odpowiedź prawnika: Urlop wychowawczy a umowa terminowa

Jak stanowi art. 186[1] kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W przeciwieństwie do art. 177 k.p. nie zawiera natomiast zastrzeżenia, iż umowa o pracę na czas określony ulega przedłużeniu. Oznacza to, że umowa na czas określony ulegnie - w trakcie urlopu wychowawczego - rozwiązaniu z upływem terminu, na jaki została zawarta. Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo do urlopu wychowawczego ustaje.

Nie ma przeszkód, by w trakcie urlopu wychowawczego podpisać kolejną umowę o pracę czy też aneksować już istniejącą. Pracownica powinna jednak ponownie złożyć wniosek o urlop wychowawczy, gdyż poprzedni ustanie albo wskutek ustania stosunku pracy (gdy zostanie zawarta nowa umowa), albo wskutek upływu terminu, na jaki został udzielony (gdy zostanie aneksowana).

W zasadzie wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu (§ 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego, Dz.U. 2003 Nr 230, poz. 2291). Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zostanie złożony bez zachowania powyższego terminu, pracodawca udziela urlopu wychowawczego nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu.

Gdyby umowa była aneksowana (przedłużona), to nie ma żadnym problemów w stosowaniu w/w zasady - stosunek pracy cały czas by trwał, a pracownica mogłaby złożyć wniosek na dwa tygodnie przed dniem następującym po dniu, w którym umowa miała wygasnąć (czyli przed 1 lipca). Jeśli natomiast dojdzie do podpisania nowej umowy o pracę, sytuacja nieco się skomplikuje; przepisy takiej sytuacji nie przewidują.

O ile pracodawca i pracownik są zgodni co do terminu, problemu nie będzie - pracownica złoży wniosek w pierwszym dniu pracy (1 lipca) na podstawie nowej umowy, a pracodawca od razu (od 1 lipca) udzieli urlopu. Gdyby zgody nie było, można argumentować, iż pracownica i tak ma prawo złożyć wniosek o udzielenie urlopu na dwa tygodnie przed 1 lipca, mimo iż stosunek pracy, z którego wynikać będzie prawo do urlopu, jeszcze się rozpocznie.

 

Proszę pamiętać o art. 25[1] k.p. - zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika