Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Pytanie:

Zatrudniamy pracownika na stanowsiku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. Pracownik ponadto zatrudniony jest u innego pracodawcy, który dokonał wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy dwa lata temu. Czy prawo do nagrody jubileuszowej dla pracownika samorządowego (zatrudnionego w Urzędzie Gminy) przysługuje z każdego stosunku pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wysokość nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi zależy od posiadanego przez niego stażu pracy. Z par. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych wynika, że w razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów. Nie oznacza to jednak, że nagroda jubileuszowa przysługiwać ma tylko z jednego stosunku pracy.
Jeżeli więc pracownik zatrudniony jest u kilku pracodawców i u każdego z nich wypłacane są nagrody jubileuszowe, to może uzyskać prawo do nagrody u każdego zatrudniającego go pracodawcy. Pamiętać jednak należy, że zgodnie z par. 11 powoływanego rozporządzenia,  pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Konieczne jest  również spełnienie w każdym zakładzie pracy przesłanek uprawniające go do tego świadczenia.

 Polecamy lekturę naszych informacji prawnych dotyczących nagród jubileuszowych:

Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową?

Nagroda dla pracownika samorządowego

 

 


 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Małgorzata.

25.12.2013 17:22:43

Re: Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

W szpitalu jestem zatrudn od 16.maj 1979r w maju bedzie 35 lat pracy.W marcu 2014 roku zostaje rozwiązana umowa o pracę z winy pracodawcy.Czy zakład powinien mi wypłacić nagrodę jubileuszową. Dziękuje z góry za odpowiedź.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.9.2017

  Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

  Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje (...)

 • 9.10.2018

  Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

  Minister finansów zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. (...)

 • 20.2.2019

  Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

  Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony (...)

 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)

 • 18.5.2018

  Obniżka zarobków pracowników samorządowych oraz posłów i senatorów

  Rząd zdecydował, że od 1 lipca 2018 r. o 20% obniżone zostaną wynagrodzenia m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców. Z kolei przyjęta (...)