Ustalenie właściciela dla zasiedzenia gruntu

Pytanie:

Jestem zainteresowany przeprowadzeniem sprawy o zasiedzenie gruntu. Jednak mam problem z ustaleniem właściciela. W wydziale geodezji uzyskałem informacje o numerach działek, natomiast w sądzie wieczystym nie w sposób odszukać po tych numerach ksiąg. Gdzie należy szukać informacji o właścicielu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, że w opisywanej sytuacji kluczową kwestią stanie się uzyskanie numeru ksiąg wieczystych dla nieruchomosci (gruntów), co do których chciałby Pan wszcząć postępowanie sądowe w przedmiocie nabycia własności przez zasiedzenie. Numer ksiąg wieczystych posłuży Panu do złożenia wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wgląd do tych ksiąg - wówczas możliwe jest ustalenie właściciela gruntów na podstawie wpisów w dziale II księgi. W myśl art. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne, stąd każdemu służy prawo dostępu do ich treści. Przeglądać księgę wieczystą można w sekretariatach wydziałów ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, które prowadzą daną księgę wieczystą, koniecznie w obecności pracownika sądu wieczystoksięgowego.

Informacji o numerach ksiąg wieczystych stosownych nieruchomosci należy poszuliwać w wydziale geodezji i kartografii właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów urzędu miasta (gminy), do jego zadań należy bowiem m.in. prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczącego obszaru gminy (miasta),  udostępnianie zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym informacji z rejestrów oraz związanych z tymi rejestrami komputerowych baz danych gminy (miasta) oraz sporządzanie i wydawanie urzędowych dokumentów z tych rejestrów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2018

  Zasiedzenie - Kiedy można stać się właścicielem przez zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. W drodze zasiedzenia można nabyć własność każdej nieruchomości (gruntowej, budynkowej i lokalowej) (...)

 • 17.4.2018

  Powództwo właściciela przerywa bieg zasiedzenia

  Wytoczenie powództwa o wydanie nieruchomości przez osobę niebędącą jej właścicielem przeciwko posiadaczowi samoistnemu nie przerywa biegu zasiedzenia przez niego własności tej nieruchomości (...)

 • 7.11.2018

  Doliczanie czasu do okresu zasiedzenia

  Zgodnie z ogólnym przepisem dotyczącym zasiedzenia, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu (...)

 • 19.4.2017

  Czego dotyczy zasiedzenie?

  Zasiedzenie to jedna z form nabycia własności rzeczy poprzez jej długotrwałe, faktyczne posiadanie. Zasiedzenie jest więc sposobem nabycia własności przez upływ czasu. Zasiedzenie jest sposobem (...)

 • 4.4.2016

  Zasiedzenie nieruchomości

  Stara rzymska paremia głosi Volenti non fit iniuria (chcącemu nie dzieje się krzywda). Dlatego zawsze należy dbać o swoje interesy, ponieważ w przeciwnym razie możemy ponieś konsekwencje (...)