Usunięcie znaku granicznego

Pytanie:

Kilka dni temu zauważyłem że na granicy mojej działki został usunięty kamień graniczny. Kamień ten 2 lata temu został ustawiony przez geodetów którzy przeprowadzali rozgraniczenie. Co powinienem zrobić, aby znak graniczny został przywrócony na swoje miejsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przez znak graniczny rozumie się znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. Jeśli rozgraniczenie dokonane zostało przez geodetę to z takiego postępowania powinien zostać sporządzony operat rozgraniczeniowy. Przez operat rozgraniczeniowy rozumie się zbiór dokumentów postępowania rozgraniczeniowego. Zatem odtworzenie tego stanu jest w pełni możliwe.

Działanie zaś osoby, która znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Czyn w postaci przestępstwa opisuje szczegółowo art. 277 kodeksu karnego.

Dla ustalonych bezspornie punktów granicznych oraz znaków granicznych przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych, których położenie zostało wznowione, należy wykonać stabilizację w obecności stron. Czym jest stabilizacja? Otóż stabilizacja to utrwalenie punktu granicznego przez umieszczenie w nim znaku granicznego lub jednoznaczne oznaczenie jego położenia na istniejącym trwałym elemencie zagospodarowania terenu usytuowanym na granicy nieruchomości.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

władysław

7.10.2013 9:25:16

Re: Usunięcie znaku granicznego

Brak jest informacji-jak się potoczy sprawa ukarania-w jaki sposób sąd przeprowadza postępowanie i kto w nim bierze udział(czy geodeta ustalający granicę)Jak wysokość grzywny grozi sprawcy usunięcia granicznika.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: