e-prawnik.pl Porady prawne

Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

Pytanie:

Można wnieść o szczegółowe uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy wraz z tenorem, formułą rozstrzygnięcia wniosków i zarzutów. Na czym to polega? Jak Sąd sporządzi takie uzasadnienie i ile może wynosić opłata od takiego uzasadnienia? Kto ponosi jej koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy

28.3.2012

Zgodnie z art. 517 k.p.c. sąd uzasadnia i doręcza postanowienia stosownie do art. 357 k.p.c. Tym samym, uzasadnienie postanowienia co do istoty następuje tylko na żądanie uczestnika postępowania, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia postanowienia. Uzasadnienie postanowienia powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia (ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej) oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie pobiera się opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ