Używanie takiej samej nazwy firmy

Pytanie:

"Wraz żoną założyłem spółkę z o.o. o określonej nazwie. Chciałbym zaznaczyć, że sama nazwa, jak i jej sposób napisania miał służyć jako logo naszej spółki. Dwa tygodnie temu, na ulicy swojego miasta zauważyłem Biuro Podróży o identycznej nazwie oraz identycznym sposobie jej napisania. Nie wiem czy jest to też spółka, ale początek jej działalności to rok 1997. Czyli 8 lat po zarejestrowaniu mojej spółki. Czy można zarejestrować w tym samym lub innym mieście spółki lub podmioty gospodarcze o identycznej nazwie? Jeżeli moja spółka rozpocznie jednak działalność, to czy nie będę miał kłopotów z identycznością nazwy działającej już firmy? Czy możliwe jest bezprawne użycie zarejestrowanej już nazwy przez inny podmiot gospodarczy? Jak ewentualnie można rozwiązać taki problem?"

Odpowiedź prawnika: Używanie takiej samej nazwy firmy

Zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej organ ewidencyjny dokonuje rejestracji podmiotu gospodarczego zgodnie ze zgłoszeniem. Nie ma on żadnej kompetencji do sprawdzania zgłaszanych mu informacji, w tym oczywiście nazwy. Jeżeli zatem dany podmiot nie podlega wpisowi do rejestru sądowego (jest to np. osoba fizyczna lub spółka cywilna), to może oczywiście przyjąć nazwę istniejącego już podmiotu. W przypadku dawnego rejestru handlowego (sp. z o.o., akcyjne) nie było jednak możliwe zarejestrowanie w jednym sądzie dwóch spółek o identycznej nazwie. W przedstawionym problemie może mieć zastosowanie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorcy, które może wprowadzić klientów w błąd, co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorcy. Oznacza to, że rozpoczęcie działalności spółki z użyciem logo biura podróży (które wszak faktyczną działalność podjęło wcześniej) może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, o ile spełnione byłyby powyższe przesłanki. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy logo firmy zostało zarejestrowane jako znak towarowy lub usługowy zgodnie z ustawą o ochronie znaków towarowych. W takim wypadku niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług. Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Patentowym a na zarejestrowany znak wydaje się świadectwo ochronne. Ochrona obejmuje terytorium całego kraju, daje wyłączne prawo do używania znaku dla towarów objętych ochroną, trwa przez 10 lat i może być przedłużona. Rozwiązanie problemu: Jeśli branża, w której podejmie działalność Pańska spółka nie ma nic wspólnego z działalnością biura podróży to proponuje nie przejmować się podobieństwem nazw. Wprowadzenie w błąd klientów jest mało prawdopodobne. Jeśli branże są zbliżone sugerowałbym zmianę nazwy spółki lub pozostawienie istniejącej nazwy przy równoczesnym opracowaniu wyróżniającego ją logo.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • krzychuleszcz 2020-08-20 13:25:14

    Witam, Jeśli firma jest z tej samej branży co Pańska ma Pan prawą ich sądzić. Jeśli jest to inna branża, niestety mają do tego prawo.

  • Dawidos 2019-01-06 19:25:00

    W normalnym kraju po zgłoszeniu takiego faktu . Urzednik weryfikował by zaistniałą sytuację i metodą prawną zmuszał właściciela Nazwy zarejestrowanej później do zmiany tej nazwy ale przecież tu jest Polska lepiej w Sejmie robić szopki ... euch

  • Ana 2015-09-27 13:06:59

    właśnie mnie zagotowała gdy zobaczyłam ze pewna osoba nazwała tak samo swoją firme wiedząc o tym dokładnie ze moja firma tez tak sie nazywa bo znam tą osobę osoiście i dałam jej kiedyś swoją wizytówkę! uważam to jako kradzież nazwy i przestępstwo!!!czy to jest karalne?chciałabym się dowiedzieć czy ta osoba może ponieść jakie kolwiek konsekwencje? Moi klienci są również oburzeni i sami mnie namawiają żeby coś z tym zrobić!!!


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika