Warunki jakie muszą spełniać drogi i dojścia

Pytanie:

W wyniku podziału gruntu na cele budowlane zachodzi potrzeba wydzielenia z niego drogi dojazdowej łączących nowe działki z drogą publiczną. Jakie są minimalne i maksymalne szerokości takich dróg oraz ewentualnie chodników lub poboczy? Czy zależą one od długości takiej drogi i od ilości obsługiwanych działek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Szerokość dróg dojazdowych i dojść do działek budowlanych zależy od celu, któremu drogi te mają służyć oraz od charakteru działki i budynku. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa minimalne szerokości dojść i dojazdów do nieruchomości.

Do działek budowlanych i budynków należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przy czym szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem, że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: