wcześniejsza emerytura a własna działalność gospodarcza

Pytanie:

"Jeżeli skorzystam z wcześniejszej emerytury czy nadal mogę prowadzić działalność gospodarczą, czy muszę ją zamknąć, aby móc pobierać emeryturę lub czy muszę zawiesić emeryturę?"

Odpowiedź prawnika: wcześniejsza emerytura a własna działalność gospodarcza

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w niektórych wypadkach świadczenia wypłacane z tytułu tzw. wcześniejszej emerytury ulegają zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli osoba uprawniona do wcześniejszej emerytury osiąga z innych tytułów przychody. Zgodnie z art. 104 ust. 1 u.e.r. prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w przypadku, gdy uprawniony z tytułu emerytury osiąga przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Za taką działalność uważa się m.in. zatrudnienie (np. na umowę o pracę lub umowę zlecenia) oraz prowadzenie pozarolniczej działalności (art. 104 ust. 2 u.e.r.).

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych precyzyjnie określa, kiedy prawo do emerytury ulega zawieszeniu, a kiedy następuje zmniejszenie wypłacanych świadczeń emerytalnych. Pierwszą sytuację reguluje ust. 7 art. 104 u.e.r., który stanowi: Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Drugą sytuację normuje natomiast ust. 8 art. 104 u.e.r. Wskazany przepis stanowi: W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości 24 % kwoty bazowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika