e-prawnik.pl Porady prawne

Wezwanie pełnomocnika do złożenia wyjaśnień

Pytanie:

Jestem pełnomocnikiem strony (strona jest moim kolegą) w sprawie dotyczącej naruszenia Prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego wezwał pełnomocnika do złożenia wyjaśnień "w charakterze pełnomocnika strony". Czy pełnomocnik strony może odmówić złożenia wyjaśnień związanych ze sprawą objętą pełnomocnictwem i czy za odmowę złożenia wyjaśnień grożą pełnomocnikowi jakieś konsekwencje administracyjne bądź karne? Czy organ może wzywać osobiście pełnomocnika do złożenia wyjaśnień? Nadmieniam, że w tym samym terminie do złożenia wyjaśnień została wezwana strona.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wezwanie pełnomocnika do złożenia wyjaśnień

24.11.2005

Organ w celu wyjaśnienia sprawy wzywa strony do złożenia przed rozprawą administracyjną wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników. Złożenie wyjaśnień leży w interesie strony. Jeśli organ wezwał pełnomocnika do złożenia wyjaśnień (nie wezwał na rozprawę), to ich nie złożenie nie rodzi innych konsekwencji niż możliwość postawienia strony w niekorzystnej sytuacji. Natomiast osoba wezwana do osobistego udziału w rozprawie (nieważne czy strona czy jej pełnomocnik) jest zobowiązana do stawienia się pod groźbą kary grzywny. Osoba taka nie jest upoważniona do oceny tego, kto powinien, a kto nie powinien brać udziału w rozprawie, gdyż rozstrzyga o tym wyłącznie organ prowadzący postępowanie (zob. wyrok NSA z 3 listopada 1999 r., IV SA 1437/98).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ