e-prawnik.pl Porady prawne

Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

Pytanie:

Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

28.1.2005

Kwestię tą reguluje art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ust. 1 tego artykułu mówi, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń. W tym okresie pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy, pracownikowi takiemu przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli pracodawca (dobrowolnie) wypłaci mu to wynagrodzenie (art. 119a ust. 4) i jest ono pomniejszane o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych (art. 119a ust. 6). Świadczenie jest wypłacane i ustalane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Aby otrzymać to świadczenie należy złożyć organowi gminy udokumentowany wniosek do trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń (art. 119a ust.5).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ