Wezwanie pracownika na ćwiczenia wojskowe

Pytanie:

Pracownik otrzymał wezwanie na ćwiczenia wojskowe na okres 1 miesiąca. Kto wypłaci mu wynagrodzenie i w jakiej kwocie? Jakie przepisy to regulują?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestię tą reguluje art. 124 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Ust. 1 tego artykułu mówi, że pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń. W tym okresie pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy, pracownikowi takiemu przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie to nie przysługuje, jeżeli pracodawca (dobrowolnie) wypłaci mu to wynagrodzenie (art. 119a ust. 4) i jest ono pomniejszane o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych (art. 119a ust. 6). Świadczenie jest wypłacane i ustalane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Aby otrzymać to świadczenie należy złożyć organowi gminy udokumentowany wniosek do trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń (art. 119a ust.5).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.3.2015

  Rekompensata za stawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych

  Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych. Za każdy dzień ćwiczeń żołnierzowi przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dodatkowo (...)

 • 13.11.2018

  Urlop wypoczynkowy - najważniejsze zasady

  Urlop wypoczynkowy to coroczna, nieprzerwana i płatna przerwa w wykonywaniu pracy. Zasadą jest, iż urlop ma być wykorzystany w naturze. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego. (...)

 • 31.1.2005

  Kiedy przesunięcie terminu i odwołanie z urlopu przez pracodawcę jest uzasadnione?

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo po przepracowaniu określonego czasu prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar (okres) urlopu jest uzależniony w stosunku do pracownika dwoma co do zasady (...)

 • 5.9.2018

  Urlop okolicznościowy - kiedy i ile dni przysługuje?

  Urlopy okolicznościowe są to zwolnienia z pracy udzielane przez pracodawcę ze względu na szczególne okoliczności, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej wykonywanie. (...)

 • 2.3.2018

  Dyżur w domu a czas pracy

  Dyżur pełniony przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się w krótkim czasie w miejscu pracy na wezwanie pracodawcy należy traktować jako „czas (...)