Własnoręczność podpisu

Pytanie:

Czy wszelkiego rodzaju pisma, w tym pisma procesowe (wniosek, list, pozew i inne) kierowane do różnych organów, tj. sądów, organów ścigania (policja, prokuratura), a także do różnych firm, muszą być sygnowane własnoręcznym podpisem nadawcy, czy wydrukowane pod pismem imię i nazwisko nadawcy będzie wystarczające i takie pismo będzie mieć moc prawną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jest swego rodzaju standardem, że każde oświadczenie woli osoby fizycznej winno być opatrzone jej własnoręcznym podpisem z uwagi na właściwą identyfikację nadawcy. Własnoręczny podpis jest również niezbędny przy oświadczeniach woli, które mają mieć formę pisemną. Zgodnie bowiem z art. 78 § 1 kodeksu cywilnego z do zachowania formy pisemnej wystarczający jest własnoręczny podpis.

Wymóg złożenia podpisu przewidują także polskie ustawy procesowe, regulujące tryb postępowania cywilnego, karnego czy administracyjnego. Art. 63 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego stanowi o wymogu opatrzenia własnoręcznym podpisem podania w toku postępowania administracyjnego. Z kolei art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego przewiduje, iż każde pismo procesowe winno zawierać podpis strony. Adnotacja w formie wydrukowanego imienia i nazwiska określonej osoby nie spełnia wymogu podpisu przewidzianego przepisami prawa i nie jest w istocie podpisem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: