Wycinka drzewa na nieruchomości współwłaścicieli

Pytanie:

Jestem współwłaścicielem (1/3 udziału) w drodze wewnętrznej, która została wydzielona z części sadu i prowadzi do mojej działki. Obecnie chciałbym zagospodarować drogę, aby był możliwy przejazd po niej - konieczne jest usunięcie kilku drzew. Czy musze otrzymać zgodę pozostałych współwłaścicieli? Czy powinno to być w formie umowy pisemnej? Czy mogę liczyć na zwrot kosztów za uśniecie drzew od współwłaścicieli?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wycinaka drzewa w Pańskim przypadku jest ograniczona przez prawo administracyjne i prawo własności. Podstawą takiej wycinki bez zezwolenia jest artykuł 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880). W ustępie 1 stanowi on, iż usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Tak brzmi zasada. Jednak ustęp 6 tego artykułu ustanawia wyjątek od niej, gdyż zgodnie z nim przepisu tego nie stosuje się do drzew lub krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 5 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Poza tymi ograniczeniami niezbędna jest zgoda przynajmniej jednego z właścicieli. Naszym zdaniem jest to czynność nieprzekraczająca zakresu zwykłego zarządu. Taki zarząd owa czynność mogła by przekraczać, gdyby doszło do wycinki znacznej ilości drzew i zmiany w ten sposób charakteru nieruchomości. Kwestie te są dyskusyjne z uwagi na niedookreśoność pojęcia zakres zwykłego zarządu i czynności przekraczające ten zakres. Najbezpieczniej jest uzyskać zgodę od wszystkich właścicieli. Wydatki, o których mowa w art. 207 (ponoszone na wspólną rzecz), są związane z rzeczą wspólną, jeżeli potrzeba ich poniesienia wynika z normalnej eksploatacji i zasad prawidłowej gospodarki. Należą tu zarówno wydatki konieczne, jak i użyteczne, chyba że te ostatnie służą tylko dla wygody jednego lub kilku współwłaścicieli i zostały poniesione tylko w jego (ich) interesie. Chyba że droga służyć będzie wszystkim współwłaścicielom.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.5.2017

  Trudniej wyciąć drzewo...

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością (...)

 • 2.1.2018

  Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości (...)

 • 6.5.2017

  Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących (...)

 • 3.12.2004

  Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

  Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do (...)