Wydanie książki

Pytanie:

Zamierzam wydać książkę. Czy istnieją jakieś szczególne regulacje prawne dotyczące wydawania książek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba, która chce wydać książkę nie musi posiadać żadnej koncesji czy zezwolenia. W zasadzie jedyna szczególna regulacja wyróżniająca działalność wydawniczą wynika z ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z jej przepisami  w szczególnej sytuacji, gdy utwór zostaje opublikowany (zgodnie z prawem) po raz pierwszy po wygaśnięciu czasu jego ochrony, a jednocześnie  jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, to wydawcy przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Oprócz tego, wydawcy egzemplarzy utworów, między innymi literackich, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu wpłaty wynoszącej od 5% do 8% wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie tylko twórca, ale także wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów.  Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.  
Zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom określonej liczby egzemplarzy publikacji (tzw. egzemplarze obowiązkowe).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

cocooma

27.9.2010 13:7:26

Re: Wydanie książki

a do tych zdjec to praa autorskie juz masz?

Slawa

22.10.2009 19:48:7

Re: Wydanie książki

Napisalam ksiazke ,Przewodnik po Hawajach. Chce sprzedac prawa autorskie.Ksiazka posiada wiele zdjec, ma 80 stron.

ariamr

7.9.2009 20:15:43

Re: Wydanie książki

Kto odpowiada prawnie za opublikowane w książce wspomnienia - autor wspomnień czy autor książki? Chodzi o naruszenie dóbr osobistych.

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: