e-prawnik.pl Porady prawne

Wykupienie mieszkania z WAM

Pytanie:

W 1997 roku wykupiłam mieszkanie z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za kwotę blisko 40 tys. zł. (34 m2). Zawiązała się wspólnota mieszkaniowa i zaczęliśmy wpłacać dość wysokie składki na fundusz remontowy. Ze zgromadzonych funduszy w budynku została wymieniona instalacja gazowa i wodna, poczyniono też szereg drobniejszych prac remontowych. W tym roku wojsko zaczęło wyprzedawać mieszkania za kwoty nie przekraczające 10 tys. zł. Wartość mieszkań wzrosła ze względu na przeprowadzone remonty, a ceny wykupu drastycznie spadły. Czy istnieje możliwość, zaskarżenia takich decyzji i do jakich instytucji oraz czy możemy dochodzić zwrotu kosztów? Zainteresowanych złożeniem pozwów jest blisko 50 mieszkańców budynku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykupienie mieszkania z WAM

18.8.2004

W związku z ustawą o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Wojskową Agencję Mieszkaniową takiego prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę. Ustawa ta przewiduje szereg pomniejszeń kwoty będącej ustaloną przez rzeczoznawcę wartością lokalu mieszkalnego. W świetle jej postanowień, żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci, przysługuje pomniejszenie w wysokości 95%. Wobec pozostałych osób uprawnionych (czyli osób posiadających tytuł prawny do zamieszkiwania w danym lokalu mieszkalnym) stosuje się pomniejszenia w wysokości 90% wartości lokalu. Te właśnie postanowienia, a nie naruszenie prawa przez Agencję, mogą być przyczyną tak drastycznych różnic w cenach lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ