Wyłączenie wspólnika ze spółki cywilnej

Pytanie:

Spółka cywilna 5 wspólników (50%+12.5%+12.5%+12.5%+12.5%) jeden ze wspólników (12.5%) od trzech lat przebywa za granicą, nie przepracował na rzecz spółki ani godziny, nie wyraża zgody na odsprzedanie swoich udziałów, żąda ciągle pieniędzy z zysku spółki w wysokości swoich udziałów. Jak się pozbyć takiego wspólnika? Pozostali wspólnicy pracują na rzecz spółki często po 10-12 godzin dziennie.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przede wszystkim, zgodnie z art. 865 kodeksu cywilnego każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki (chyba że umowa stanowi inaczej). Przepisy regulujące spółkę cywilną nie przewidują możliwości wykluczenia jednego ze wspólników ze spółki. Spółka cywilna jest stosunkiem zobowiązaniowym (umową) i w zasadzie jedyną możliwością „wyrzucenia” wspólnika jest wypowiedzenie umowy przez pozostałych i zawarcie nowej umowy spółki cywilnej już bez tej jednej osoby. Warto też zastanowić się nad kwestią podziału zysków. Jeżeli zawarto umowę spółki na czas na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego. Uchwałą wspólnicy mogą jednak ustalić inne terminy rozliczeń. Ponadto, jak wskazano na początku informacji, każdy wspólnik ma obowiązek prowadzić sprawy spółki. Jeżeli tego nie robi, oznacza to, że nie wywiązuje się z podjętego przez siebie zobowiązania. A za nienależyte wykonanie zobowiązania, które spowodowało szkodę, należy się odszkodowanie. Nie jest wykluczone, żeby wspólnicy w uchwale dotyczącej podziału zysku ustalili mniejszą kwotę dla takiego wspólnika. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż jest to dokonywane według uznania wspólników, którego słuszność, w razie pozwu ze strony piątego wspólnika, będzie badał sąd. Może on w ewentualnym procesie stwierdzić, iż wspólnikowi należy się np.. większa wypłata z zysku niż to ustalili wspólnicy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: