Wymeldowanie lokatorów z mieszkania z licytacji

Pytanie:

Czy jeśli kupuje się mieszkanie z licytacji komorniczej i poprzedni zameldowani w tym mieszkaniu przebywają już kilka lat za granicą, to czy można ubiegać się o wymeldowanie ich z tego miejsca, jeśli mieszkanie jest już powiedzmy naszą własnością? Jakie są podstawy prawne do ich wymeldowania, jeśli w ogóle są?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawę prawną w przypadku opisanym w pytaniu może stanowić art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), zgodnie z którym organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Przez "opuszczenie miejsca stałego pobytu" w rozumieniu przywołanego przepisu należy rozumieć dobrowolne zaniechanie dalszego zamieszkiwania w nim, w wyniku której miejsce to przestało być centrum życiowym osoby w nim zameldowanej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2005 r., sygn. akt IV SA/Wa 568/2005).

Właściciel mieszkania jest tu "stroną", zatem może złożyć wniosek o wymeldowanie. Organ gminy przeprowadzi pewnie postępowanie wyjaśniające i dokona wymeldowania - o ile zostanie wykazane, że osoby zameldowane rzeczywiście zmieniły miejsce swego centrum życiowego.

Proszę jednak pamiętać, że zameldowanie/wymeldowanie to tylko obowiązek administracyjny i nie mają one wpływ na prawo do lokalu czy też utratę tego prawa (przykładowo - jeśli mamy do czynienia z umową najmu, to samo wymeldowanie nie powoduje, że ta umowa wygasa, wręcz przeciwnie, nadal trwa i trzeba ją dopiero wypowiedzieć).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: