Wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia

Pytanie:

W styczniu złożyłem wypowiedzenie (okres wypowiedzenia 2 tygodnie). Po dwóch dniach zachorowałem - okres zwolnienia 25 dni (termin zakończenia choroby - po zakończeniu pracy). Czy pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas choroby i do dnia rozwiązania stosunku pracy czy do końca czasu choroby (zwolnienia)? Jeżeli okres, do którego jest zwolnienie kończy się później niż data rozwiązania stosunku pracy, to czy świadczenia przejmuje ZUS? Jeżeli pracodawca nie przekazał zwolnienia do ZUS to od kogo należy mi się wynagrodzenie (zasiłek) chorobowe po rozwiązaniu stosunku pracy? Do kogo się zwrócić o wypłatę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jeżeli Pan otrzymał już wypowiedzenie umowy o pracę, to w takim przypadku ochrona przed rozwiązaniem tej umowy nie będzie Panu przysługiwała w momencie, gdy w trakcie wypowiedzenia zachoruje Pan i będzie niezdolny do pracy i w związku z tym nieobecny. Usprawiedliwiona nieobecność chroni tylko przed wypowiedzeniem, a nie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest okresem, w którym pracownik pozostaje nadal zatrudniony u danego pracodawcy (trwa ono w zależności od stażu pracy danego pracownika od dwóch tygodni do trzech miesięcy). Rozwiązanie umowy o pracę następuje dopiero z upływem okresu wypowiedzenia. A zatem wynagrodzenie przysługuje w okresie wypowiedzenia tak samo, jak w innych okresach świadczenia pracy. W tym okresie zatem wynagrodzenie wypłaca pracodawca.

Ubezpieczenie chorobowe przysługuje pracownikowi w okresie od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia ustania tego stosunku. Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego (art. 7 ust. 1). Tutaj wymagane jest spełnienie następujących przesłanek – musi istnieć ubezpieczenie chorobowe, które następnie ustanie, choroba musi trwać co najmniej 30 dni i musi powstać nie później niż 14 dni po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (w Pańskim przypadku tytułem tym jest pozostawanie w stosunku pracy). To oznacza, że jeżeli zachoruje Pan w trakcie wypowiedzenia lub nawet po rozwiązaniu umowy o pracę (byle nie później niż 14 dni), to wówczas będzie Panu przysługiwał zasiłek chorobowy. Świadczenie chorobowe w tym okresie po rozwiązaniu umowy o pracę wypłaca ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: