e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

Pytanie:

W dniu 30 czerwca odbyło się walne zgromadzenie spółki akcyjnej, na którym m.in. udzielono absolutorium radzie nadzorczej, której wygasła kadencja. Przerwano obrady do 7 lipca. Po wznowieniu podjęto uchwałę o powołaniu nowego składu rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Statut spółki stanowi, iż członkom RN przysługuje wynagrodzenie miesięczne w określonej wysokości. Jeden z członków RN uważa, że wynagrodzenie należy mu się za cały miesiąc, począwszy od 1 lipca. Główna księgowa stoi na stanowisku, że wynagrodzenie należy się od dnia 7 lipca. Kto ma rację?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

27.11.2006

Statutowe sformułowanie, zgodnie z którym członkowi rady nadzorczej spółki akcyjnej przysługuje wynagrodzenie miesięczne mogłoby wskazywać, że zasadne jest stanowisko członka rady, o którym mowa w pytaniu. Takiego poglądu nie sposób jednak podzielić. Warto bowiem zwrócić uwagę na moment, w którym walne zgromadzenie spółki akcyjnej podjęło uchwałę o powołaniu nowego składu rady nadzorczej - był to 7 lipca. W tym dniu pojawiła się zatem podstawa prawna dla żądania wynagrodzenia przez nowego członka rady. Nie sposób uznać, że nowemu członkowi rady przysługuje wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji członka tego organu za cały miesiąc kalendarzowy, podczas gdy powołano go w skład rady dopiero w dniu 7 lipca. Stanąć należy zatem na analogicznym stanowisku do tego, jakie prezentuje księgowa przedmiotowej spółki - wynagrodzenie należne nowemu członkowi rady nadzorczej obliczyć należy począwszy od 7 lipca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

Nowy członek RN

3.2.2019 20:27:4

Re: Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

Popieram. Na jakich przepisach oparł się Sąd w uzasadnieniu?

Re: Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

x członek RN

7.9.2015 19:34:27

Re: Wynagrodzenie dla członka rady nadzorczej

Byłem uczestnikiem postępowania przed sądem w Opolu o wypłatę całości wynagrodzenia. Sąd przyznał mi rację i spółka dopłaciła mi różnicę do całości. Tak więc e-prawnik sie myli.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ