e-prawnik.pl Porady prawne

Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

Pytanie:

Członkowie zarządu spółki akcyjnej są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jako dyrektor i z-ca. Otrzymują 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne : wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za pełnienie funcji członków zarządu. Ogółem wynagrodzenie miesięczne nie przekracza limitu określonego w ustawie. Czy wyżej opisane 2 - składnikowe wynagrodzenie miesięczne jest zgodne z ustawą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie według ustawy "kominowej"

25.4.2006

Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwana ustawą kominową ustala jedynie górną granicę wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków zarządu, bez odniesienia do składników tego wynagrodzenia innych niż prawo do nagrody rocznej oraz świadczeń w ustawie wymienionych. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek hadlowych z samego sprawowania funkcji w zarządzie nie wynika prawo do wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie może być przyznane członkowi zarządu na podstawie zawartej z nim umowy o pracę lub cywilnoprawnej. Wynagrodzenie może być przyznane członkowi zarządu również z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. Tak więc opisane w pytaniu dwuskładnikowe wynagrodzenie jest zgodne z przepisami prawa, pamiętać należy jednak, aby kwota tego wynagrodzenia nie była wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ