Wypłata dywidendy dla nierezydenta

Pytanie:

Wspólnikiem spółki z o.o. z siedzibą w Polsce, w Szczecinie, jest obywatel Danii. W lipcu wypłacona została wspólnikowi dywidenda. Jakie deklaracje trzeba sporządzić i komu je dostarczyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka wypłacająca dywidendę powinna pobierać zryczałtowany 19% podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt. 4 tej ustawy. Pobranie następuje poprzez potrącenie podatku z wypłacanej kwoty. Podatek ten spółka przekazuje na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla spółki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Spółka jako płatnik przesyła równocześnie deklarację według ustalonego wzoru (deklarację PIT-8A).

W terminie do końca lutego roku następnego spółka ma też przekazać ww. wspólnikowi zbiorczą deklarację PIT-8A - jeśli podatnik mieszka w Polsce - albo informację IFT-1/IFT-1R - jeśli podatnik mieszka w Danii (zob. art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Opodatkowanie dywidend reguluje też - z pierwszeństwem przed krajowymi przepisami ustawowymi - artykuł 10 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. 2003 r., Nr 43, poz. 368). Znajadzie on jednak zastosowanie tylko pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji (tj. specjalnego urzędowego zaświadczenia o zamieszkaniu w Danii).

Polecamy także następujące opracowania serwisu e-prawnik.pl:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: