Wypłata premii gwarancyjnej

Pytanie:

"Wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Ponieważ od 2000 r. mamy rozdzielność majątkową, w akcie notarialnym wpisaliśmy, że mieszkanie jest finansowane w 99% ze środków żony (moich) i w 1 % ze środków męża. Miałam książeczkę mieszkaniową i ubiegałam się w związku z tym zakupem o wypłatę premii gwarancyjnej. Bank odmówił mi pisząc, że premia gwarancyjna jest udzielana właścicielowi książeczki pod warunkiem nabycia lokalu mieszkalnego z wyłączeniem nabycia lokalu na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych. Podkreślam, że jesteśmy małżeństwem od 1983 roku i tylko istnieje między nami rozdzielność majątkowa. Książeczka była tylko na mnie. Czy bank miał prawo odmówić wypłaty premii gwarancyjnej. Czy można się odwołać od tej decyzji i jak motywować odwołanie i czy w ogóle jest sens?"

Odpowiedź prawnika: Wypłata premii gwarancyjnej

Dla odpowiedzi na zadane pytanie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Według przepisu art. 3 ust. 1 pkt 3 niniejszej ustawy właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia gwarancyjna w związku z nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych. Wobec tego, iż od 2000 roku obowiązuje Państwa ustrój rozdzielności majątkowej, części ułamkowe nabytej nieruchomości weszły w skład majątku osobistego każdego z małżonków. Jeżeli bowiem umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej zawarta została w czasie trwania ustawowej lub umownej wspólności majątkowej, to do majątków osobistych każdego z małżonków wejdą przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, udział przypadający małżonkowi w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową i przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków po zawarciu umowy.

Mieszkanie nie weszło więc do majątku wspólnego małżonków, lecz zostało nabyte na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych. Sytuacja taka wyklucza możliwość uzyskania premii gwarancyjnej. Dla szerszego zapoznania się z kwestią uzyskiwania premii gwarancyjnych prosimy o zapoznanie się z artykułem Premia gwarancyjna na zakup mieszkania


Grzegorz Pawelec

Adwokat

Wpisany na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.


Przez wiele lat szef redakcji serwisu e-prawnik.pl, aktualnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Krakowie, w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców.


Specjalizuje się w szeroko pojętej cywilistyce oraz prawie nowych technologii (e-commerce, prawo internetu). Reprezentuje także klientów indywidualnych w sprawach ubezpieczeniowych i karnych.


Autor licznych artykułów o tematyce prawniczej, publikowanych nie tylko na stronach serwisu e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika