Wypłata z rachunku wspólnego

Pytanie:

"Jestem właścicielem bankowej lokaty pieniężnej. Współwłaścicielem jest mój syn. Czy po mojej śmierci syn będzie mógł wybrać całość złożonych tam pieniędzy? Jeśli nie, to jakich powinienem dokonać w tym celu zabezpieczeń? "

Odpowiedź prawnika: Wypłata z rachunku wspólnego

Jak rozumiemy z zadanego pytania, posiadacie Państwo tzw. rachunek wspólny. Zgodnie z prawem bankowym, rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych.

Zgodnie z art. 51a prawa bankowego, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej:

  1. każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, 
  2. każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Zatem, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią zawartej umowy. Jeżeli zezwala ona na samodzielne dokonywanie wypłat z rachunku przez każdego ze współwłaścicieli (i jeżeli nie zawiera specjalnych postanowień regulujących możliwość dokonywania wypłat po śmierci jednego ze współposiadaczy konta), będzie on mógł takiej czynności dokonać. W przypadku rachunku wspólnego rozłącznego, bank nie może uzależniać wykonania dyspozycji od wykazania przez współposiadacza, iż służy mu prawo do określonej części wkładu, gdyż jest to sprawa „wewnętrzna” współposiadaczy. Nie oznacza to jednak, że część pieniędzy zgromadzonych na koncie, nie wejdzie do masy spadkowej (a więc, syn, pomimo, że będzie mógł wypłacić pieniądze, będzie miał obowiązek rozliczenia się z pozostałymi spadkobiercami ustawowymi). Jeżeli chce Pan, by syn po Pana śmierci otrzymał całość zgromadzonych pieniędzy (a są inni spadkobiercy ustawowi, np. inne dzieci, czy też żona) może Pan, np. napisać testament, w którym jako jedynego spadkobiercę powoła tego syna (w takiej sytuacji pozostałym spadkobiercom będzie przysługiwało jednak prawo do zachowku.) lub ustanowi na jego rzecz testamentowy zapis oznaczonej kwoty pieniężnej.

Jeżeli posiadany rachunek nie byłby rachunkiem wspólnym, można by było część pieniędzy zgromadzonych na tym rachunku wyłączyć z masy spadkowej. Kwestie te zostały omówione w artykule Wypłaty z rachunku oszczędnościowego w razie śmierci posiadacza. Jeszcze raz jednak podkreślamy, że możliwości opisane w tym artykule nie są możliwe do zrealizowania w przypadku rachunku wspólnego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika