Wypłata z rachunku wspólnego

Pytanie:

Jestem właścicielem bankowej lokaty pieniężnej. Współwłaścicielem jest mój syn. Czy po mojej śmierci syn będzie mógł wybrać całość złożonych tam pieniędzy? Jeśli nie, to jakich powinienem dokonać w tym celu zabezpieczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak rozumiemy z zadanego pytania, posiadacie Państwo tzw. rachunek wspólny. Zgodnie z prawem bankowym, rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych.

Zgodnie z art. 51a prawa bankowego, w przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej:

 1. każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku, 
 2. każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Zatem, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią zawartej umowy. Jeżeli zezwala ona na samodzielne dokonywanie wypłat z rachunku przez każdego ze współwłaścicieli (i jeżeli nie zawiera specjalnych postanowień regulujących możliwość dokonywania wypłat po śmierci jednego ze współposiadaczy konta), będzie on mógł takiej czynności dokonać. W przypadku rachunku wspólnego rozłącznego, bank nie może uzależniać wykonania dyspozycji od wykazania przez współposiadacza, iż służy mu prawo do określonej części wkładu, gdyż jest to sprawa „wewnętrzna” współposiadaczy. Nie oznacza to jednak, że część pieniędzy zgromadzonych na koncie, nie wejdzie do masy spadkowej (a więc, syn, pomimo, że będzie mógł wypłacić pieniądze, będzie miał obowiązek rozliczenia się z pozostałymi spadkobiercami ustawowymi). Jeżeli chce Pan, by syn po Pana śmierci otrzymał całość zgromadzonych pieniędzy (a są inni spadkobiercy ustawowi, np. inne dzieci, czy też żona) może Pan, np. napisać testament, w którym jako jedynego spadkobiercę powoła tego syna (w takiej sytuacji pozostałym spadkobiercom będzie przysługiwało jednak prawo do zachowku.) lub ustanowi na jego rzecz testamentowy zapis oznaczonej kwoty pieniężnej.

Jeżeli posiadany rachunek nie byłby rachunkiem wspólnym, można by było część pieniędzy zgromadzonych na tym rachunku wyłączyć z masy spadkowej. Kwestie te zostały omówione w artykule Wypłaty z rachunku oszczędnościowego w razie śmierci posiadacza. Jeszcze raz jednak podkreślamy, że możliwości opisane w tym artykule nie są możliwe do zrealizowania w przypadku rachunku wspólnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 7.6.2010

  Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

  Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż (...)

 • 16.3.2009

  Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • 3.2.2005

  Egzekucja z rachunków bankowych

  Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania (...)

 • 5.11.2004

  Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • 5.11.2004

  Warunki przeprowadzania rozliczeń pieniężnych

  Rozliczeń pieniężnych można dokonywać w pełni swobodnie za pośrednictwem banków, jeżeli spełniony jest jeden podstawowy warunek, mianowicie, jeżeli przynajmniej jedna ze stron takiego (...)