Wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego

Pytanie:

Podpisałam umowę o wynajem lokalu użytkowego. W jednym z punktów umowy jest zawarta informacja, że najemca nie może bez zgody właściciela podnająć części lokalu, a w innym jest mowa o natychmiastowym wypowiedzeniu, jeżeli najemca rażąco narusza jej warunki (m.in. nie reguluje należności). Najemca tej umowy nie płaci za czynsz i media od dłuższego czasu, a ponadto podpisał umowę najmu lokalu podając się za jego właściciela. W jaki sposób szybko i skutecznie mogę się pozbyć nieuczciwego najemcy ? Czy zawarta przez niego umowa najmu jest sprawą cywilną czy karną?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zawarta przez najemcę umowa najmu części lokalu należy do kategorii spraw cywilnych. Wynika to już z samej regulacji umowy najmu, która znajduje się w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 672 k.c. jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, wynajmujący może najem wypowiedzieć bez zachowania terminów wypowiedzenia.  Zgodnie jednak z art. 687 k.c. wynajmujący, który zamierza wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien on uprzedzić najemcę na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu.

Gdyby zatem przyjąć, że wypowiedzenie umowy najmu następuje na skutek zaległości w zapłacie czynszu, należałoby najpierw wezwać najemcę do jego zapłaty wyznaczając mu wspomniany termin, a dopiero w razie nieuregulowania należności w dodatkowym terminie, można by skutecznie wypowiedzieć umowę.

Ponieważ jednak w umowie zastrzeżono, że najemca nie może podnająć lokalu, to zawarcie przez niego umowy podnajmu i wydanie lokalu podnajemcy należy uznać za używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową. Zgodnie z art. 667 § 2 k.c.  w takim wypadku, wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Należy zatem wypowiedzieć najemcy umowę najmu, wskazując jako podstawę oddanie lokalu w podnajem bez zgody wynajmującego, jednocześnie żądając opróżnienia lokalu i uregulowania zaległych należności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Regina

10.2.2011 19:2:16

Re: Wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego

Jestem meldowana w mieszkaniu Konkubenta , niestety on nie reguluje czynszu a ja nie mogłam przejąć mieszkania ponieważ on przejoł je od gminy z powodu śmierci matki , Nasza sytuacja się zmieniła on żyje swoim życiem ja swoim czy gdy zostanie wysiedlony ja muszę także opuścić mieszkanie? czy gmina musi dać także mi mieszkanie? czy ja muszę zamieszkać znowu z tym człowiekiem?

Regina

10.2.2011 19:1:7

Re: Wypowiedzenie najmu lokalu użytkowego

Jestem meldowana w mieszkaniu Konkubenta , niestety on nie reguluje czynszu a ja nie mogłam przejąć mieszkania ponieważ on przejoł je od gminy z powodu śmierci matki , Nasza sytuacja się zmieniła on żyje swoim życiem ja swoim czy gdy zostanie wysiedlony ja muszę także opuścić mieszkanie? czy gmina musi dać także mi mieszkanie? czy ja muszę zamieszkać znowu z tym człowiekiem?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: