Wypowiedzenie najmu

Pytanie:

Mam umowę podnajmu lokalu, który ja zajmuje, i właśnie wczoraj firma, która ode mnie to podnajmowała, wypowiedziała mi umowę. Mamy w umowie jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Firma chce się wyprowadzić 3 kwietnia (liczy 30 dni od wczoraj). Czy to jest słuszne? Czy skoro składa w marcu to liczy się pełny miesiąc tj. powinna wynajmować do końca kwietnia. Kiedy powinna się skończyć umowa najmu tego lokalu? 3 kwietnia czy 30?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wypowiedzenie umowy ma charakter oświadczenia woli kształtującego prawo. Jest to czynność prawna jednostronna powodującą wygaśnięcie danego stosunku prawnego. W powyższej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 112 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Początkiem biegu terminu oznaczonego w miesiącach jest ten dzień, w którym termin został zastrzeżony. Zatem, gdy wypowiedzenie umowy podnajmu nastąpiło 3 marca, to miesięczny termin wypowiedzenia minie 3 kwietnia (bo ten dzień swoją datą będzie odpowiadał początkowemu dniowi terminu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Segu

16.5.2010 14:25:15

Re: Wypowiedzenie najmu

Art.jest mało zrozumiały, jedynie końcówka wyjaśnia o co chodzi.Pozdrawiam:)


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY