Wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego

Pytanie:

Zmuszona jestem cofnąć pełnomocnictwo mojemu zastępcy procesowemu. Czy w piśmie do adwokata mam uzasadnić swoją decyzję? Byłoby to dla mnie niezręczne, ponieważ pismo to będzie przekazane drugiemu adwokatowi jako podstawa do przejęcia sprawy.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wypowiedzenie pełnomocnictwa jest dopuszczalne w każdym czasie, jeśli jednak sąd nie zostanie o nim zawiadomiony, skutkuje ono tylko w stosunku wewnętrznym łączącym pełnomocnika i mocodawcę. Zawiadomienia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez mocodawcę może skutecznie dokonać zarówno sama strona, jak i jej dotychczasowy pełnomocnik procesowy.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić w formie pisemnej lub ustnej przez złożenie oświadczenia przed sądem i wciągnięcie go do protokołu sądowego, niezależnie od formy, w jakiej dane pełnomocnictwo zostało udzielone. Nie jest wymagane żadne uzasadnienie podjętej decyzji w sprawie wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego.

Oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa powinno być jednoznaczne i stanowcze. Pamiętać należy, że ustanowienie dalszego pełnomocnika nie oznacza więc wypowiedzenia pełnomocnictwa poprzedniemu pełnomocnikowi, jeżeli jednak strona korzystająca z pomocy adwokata (radcy prawnego) z urzędu ustanowi w tej samej sprawie pełnomocnika z wyboru, będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem pełnomocnictwa adwokatowi (radcy prawnemu) z urzędu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: