Wypowiedzenie zmieniające umowy na czas określony

Pytanie:

W umowie na czas określony został dostrzeżony błąd. Umowa jest zawarta na jeden rok, posiada klauzulę o możliwości dwutygodniowego wypowiedzenia przez każdą ze stron. Czy w tej sytuacji, aby zmienić tę umowę, tj. sprostować błąd dotyczący wynagrodzenia, można wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające w treści dotyczącej wynagrodzenia? A może jest inna możliwość sprostowania takiego błędu? A co w sytuacji, gdy takiemu pracownikowi zostało tylko 4 lata do emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zasadzie zmiana wysokości wynagrodzenia może się odbyć poprzez:

  1. zawarcie porozumienia z pracownikiem prostując błąd,
  2. podpisanie aneksu do umowy,
  3. wypowiedzenie zmieniające, bowiem umowa terminowa zawiera klauzulę o wypowiedzeniu - jednakże nie w stosunku do pracownika, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, jeśli z tym wiekiem spełni wszystkie przesłanki uzyskania emerytury.

Wątpliwości mogą się pojawić czy podpisanie aneksu do umowy nie jest podpisaniem kolejnej umowy terminowej. Zgodnie z kodeksem pracy zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy. Odpowiedzieć jednak należy przecząco, albowiem kodeks pracy stanowi, że uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy (tylko dłuższego okresu wykonywania pracy) na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: