e-prawnik.pl Porady prawne

Wysokość czynszu w TBS

Pytanie:

Jak ustalana jest wysokość czynszu w TBS-ach?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wysokość czynszu w TBS

27.8.2013

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o TBS:

1. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

Z powyższego wynika, ze zasadniczo czynsze w TBS normowane są wewnętrznymi decyzjami podmiotów je tworzących (spółek albo spółdzielni). Ustawodawca wskazuje jedynie, że wysokość czynszu winna uwzględnić koszty eksploatacji oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Dodatkowo, zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu:

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 pkt 3.

 

W konkluzji, ustawodawca wskazał minimalną oraz maksymalną wysokość czynszów, pozostawiając pozostałe jego elementy uznaniu podmiotów tworzących TBS.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ