Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę

Pytanie:

Proszę o informację w jakim przypadku Gmina może wywłaszczyć? Jaki art. o tym mówi? Czy w przypadku małej ślepej uliczki na przedmieściach Warszawy może to mieć uzasadnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Gmina może dokonać wywłaszczenia nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wywłaszczenie nieruchomości polegać może nie tylko na pozbawieniu własności, lecz może poprzestawać na jej ograniczeniu. Warunkiem dopuszczalności wywłaszczenia jest niemożliwość zrealizowania zamierzonego celu publicznego  w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości. Dodatkowym warunkiem jest niemożność nabycia praw własności danej nieruchomości przez gminę w drodze umowy.  Oznacza to, że gmina w każdym przypadku konieczności wykorzystania cudzej nieruchomości w celach publicznych powinna skierować do właścicieli ofertę jej nabycia. Trudno z góry założyć niedopuszczalność wywłaszczenia części nieruchomości graniczącej ze ślepą uliczką. Nie da się bowiem zupełnie wykluczyć, iż w tym miejscu konieczne jest przeprowadzenie inwestycji celu publicznego. W szczególności taką inwestycją może być w opisywanym przypadku poszerzenie drogi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY