Wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenia

Pytanie:

Sąd wydał prawomocny wyrok w październiku 2006 roku. Wyrok został wydany na podstawie wniosku o ukaranie wystawionego przez straż miejską. W marcu 2007 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że uprawnienia nadane rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego, które dotyczą rejestracji wykroczeń za pomocą tzw. fotoradarów, jest niekonstytucyjne i sprzeczne z ustawą - Prawo o ruchu drogowym. Czy w tej sytuacji można złożyć wniosek o wznowienie postępowania sądowego, bo w wyniku orzeczenia TK stracił moc przepis prawny będący podstawą skazania? Czy taki wniosek może sporządzić tylko adwokat ?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, do wznowienia postępowania prawomocnie zakończonego w trybie przepisów tego kodeksu stosuje się odpowiednio wskazane w tym artykule przepisy Kodeksu postępowania karnego. Przepis art. 540 § 2 kpk, do którego odsyła kpw, stanowi odpowiednio, iż postępowanie wznawia się na korzyść oskarżonego, jeżeli w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stracił moc lub uległ zmianie przepis prawny będący podstawą ukarania lub warunkowego umorzenia. Wznowienie postępowania w niniejszej sprawie może nastąpić jedynie na wniosek ukaranego (co wynika z art. 542 § 3 kpk). Wniosek o wznowienie postępowania powinien być sporządzony przez adwokata albo radcę prawnego (art. 113 § 1 kpw w związku z art. 545 § 2 kpk). Stosownie do art. 113 § 2 kpw, do wniosku powinien być dołączony dowód wniesienia opłaty sądowej, która to opłata podlega zwrotowi w razie uwzględnienia wniosku. W kwestii wznowienia orzeka na posiedzeniu jednoosobowo sąd okręgowy, a w sprawie zakończonej orzeczeniem tego sądu - jednoosobowo sąd apelacyjny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: