Zabezpieczenie alimentów hipoteką kaucyjną

Pytanie:

Jeżeli nieruchomość (dom) jest majątkiem odrębnym męża i obciążona jest ona hipoteką za udzielenie kredytu na wspólny cel dla małżonków, to czy żona może wystąpić do sądu o ustanowienie na tej nieruchomości hipoteki kaucyjnej, jako zabezpieczenie płatności alimentów, czy może jest to dopiero możliwe po spłaceniu kredytu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie dopuszcza możliwość ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości, jako zabezpieczenie przyszłych alimentów. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby obciążyć hipoteką kaucyjną nieruchomość, która już jest obciążona hipoteką zwykłą. W takim wypadku jednak, zgodnie z art. 12 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka, która została ustanowiona wcześniej (na rzecz banku) będzie miała pierwszeństwo przed ustanowioną później hipoteką kaucyjną.

Więcej na ten temat przeczyta Pani w artykułach:

Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

Czy jest i jak ustanowić hipotekę?

Kiedy ustanawiana jest hipoteka przymusowa?

Hipoteka – co zabezpiecza i jak ją ustanowić?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Na czym polega zabezpieczenie hipoteką kaucyjną?

  Hipoteka kaucyjna jest specjalną odmianą hipoteki w ogóle. Zabezpiecza się nią wierzytelności o nieustalonej wysokości. Hipotekę wtedy ustanawia się do oznaczonej sumy. Wysokość wierzytelności (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Podział majątku a spłata wierzytelności zabezpieczonej hipoteką

  Kodeks postępowania cywilnego nie wyłącza dochodzenia  między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu (...)

 • Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

NA SKÓTY