e-prawnik.pl Porady prawne

Żądanie odsetek o nienależnego świadczenia

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zdania zamieszczonego w odpowiedzi z dnia 10.11.2004 r. „Będzie Pan zatem uprawniony do żądania odsetek od momentu ustalenia stanu, że świadczenie stało nienależne” oraz sprecyzowanie, czy informacja przepis kodeksu cywilnego dający to uprawnienie nie ma zastosowania w sprawach o prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego dotyczy zwrotu (na podstawie wyroku w procesie cywilnym) bezprawnie potrąconych rent i emerytur?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Żądanie odsetek o nienależnego świadczenia

15.11.2004

Moment taki ustala Sąd w wyroku podając albo datę początkową, albo czas dający się bliżej skonkretyzować. Najczęściej Sąd podaje w wyroku za jaki czas świadczenie było nienależne. Wskazuje jednocześnie, że zwrot należy się wraz z odsetkami do czasu zapłaty czyli zwrotu.

To, że dochodził Pan roszczenia o zwrot nienależnie pobranych świadczeń w postępowaniu przed Sądem cywilnym nie powoduje, iż automatycznie stosuje się uregulowania kodeksu cywilnego. Jest bowiem szereg innych spraw przekazanych do rozpatrzenia temu sądowi. Przykładem są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w części przewidującej zwrot świadczeń nienależnych. Przepisy te są szczególnymi w stosunku do ogólnych zawartych w kodeksie cywilnym i mają przed nimi pierwszeństwo.

Zwrot będzie się odbywał według przepisów zawartych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 24 ustawy konkretyzuje to w ten sposób, że jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone w terminie, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ