Zajęcie rzeczy najemcy

Pytanie:

Właściciel lokalu bez jakiegokolwiek powiadomienia oraz wbrew zawartej umowie co do spłaty zaległego czynszu dokonał zajęcia mienia znajdującego się w wynajmowanym lokalu, poprzez wymianę kłódek. Większa część przedmiotów znajdujących się w zamkniętym lokalu to rzeczy należące do klientów najemcy, poza tym zajęta została kasa fiskalna, dokumenty. Zaś wartość zajętego mienia wielokrotnie przekracza kwotę należnego zadłużenia z tytułu wynajmu lokalu. Czy prawo dopuszcza taki sposób zajęcia mienia i co w takim wypadku powinien zrobić najemca lokalu? Czy w przypadku takiego zajęcia rzeczy nie jest wymagane sporządzenie protokołu zajętych przedmiotów, zwołanie świadków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodeks cywilny w art. 670 stanowi, iż dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Z opisu stanu faktycznego wynika więc, iż wynajmujący zastosował wobec Pana dozwolone ustawowe prawo zastawu. Przedmiotem wniesienia mogą być rzeczy, a więc przedmioty materialne w tym i pieniądze. Bez znaczenia jest cel wniesienia tych rzeczy, jak i czas ich pozostawania w przedmiocie najmu. Przysługujące wynajmującemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obciążone zastawem zostaną z przedmiotu najmu usunięte. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięciu rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymać je na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie będzie zapłacony lub zabezpieczony. Wynika z tego, iż ustawowe prawo zastawu zostało wykonane prawidłowo.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: