Zakaz publicznej prezentacji pornografii

Pytanie:

Jakie jest obecne brzmienie art. 202 KK i czy możliwy jest do niego komentarz z Państwa strony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 202.  § 1.Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
§ 3.  Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 4.  Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Wyjaśnić należy, że przez treści pornograficzne rozumie się przedstawienie narządów płciowych człowieka w ich seksualnych funkcjach, skoncentrowane na aspektach biologiczno - technicznych i mające na celu wywołanie podniecenia seksualnego. Treści takich nie można prezentować w sposób taki, w który  można zetknąć się z taką treścią wbrew swojej woli i bez podjęcia w tym kierunku inicjatywy.

Jeśli chodzi z kolei o tzw. pornografię twardą (pedofilia, zoofilia, sadomasochizm) zabronione jest już samo utrwalanie, produkowanie, sprowadzanie, a nawet posiadanie takich treści.

Osobno penalizowane jest samo przedstawianie (niekoniecznie publiczne) treści pornograficznych małoletniemu, czy udostępnianie mu przedmiotów o charakterze pornograficznym. 

W ramach sankcji karnych sąd może orzec przepadek przedmiotów lub narzędzi - tj. w praktyce np. kaset wideo, czasopism, akcesoriów erotycznych. Przypomnieć należy, że w rozumieniu kodeksu karnego małoletni to osoba, która nie ukończyła 15 roku życia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.7.2017

  Zakaz propagowania komunizmu

  Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadzi instrumenty prawne, które (...)

 • 13.11.2017

  Małolaty nie skorzystają z solarium

  Nowa ustawa przewiduje m.in. całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów (...)

 • 11.10.2017

  Koniec patologii przy reprywatyzacji

  Przygotowano pierwszy po 1989 roku kompleksowy projekt ustawy pozwalający definitywnie uregulować kwestie reprywatyzacji dóbr przejętych przez władze komunistyczne po 1944 roku. Nowa (...)

 • 25.5.2017

  Małoletni nie skorzysta z solarium

  Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Celem projektu jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem (...)

 • 8.6.2015

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.