e-prawnik.pl Porady prawne

Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

Pytanie:

Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli zakres prowadzonej przez niego działalności zapisany w statucie jest szerszy niż zakres zapisany w art. 14 ustawy o finansach publicznych? Co należy w takim przypadku czynić?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

24.8.2010

Art. 14 ustawy o finansach publicznych wymienia zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Forma samorządowego zakładu budżetowego nie może być wykorzystywana do wykonywania innej działalności, bowiem byłoby to działanie sprzeczne z prawem. Podobnie jeśli chodzi o ustawę o gospodarce komunalnej, forma samorządowego zakładu budżetowego może być wykorzystywana do działań o charakterze użyteczności publicznej, ale już nie do prowadzenia innej działalności.

Zakład nie może wykonywać innej działalności poza dopuszczalną. Likwidacja nie jest konieczna, ale należy zaprzestać wykonywania działań wykraczających poza dopuszczalny katalog. Dla działań wykraczających poza wskazany katalog, można na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej, utworzyć spółki, którym powierzone zostaną te zadania (najlepiej spółka z o.o. albo akcyjna). Ten nowy podmiot może przejąć zadania zakładu budżetowego, ale nie jest to konieczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ