Zakup lokalu mieszkalnego przez cudzoziemca

Pytanie:

Mój znajomy obywatel Irlandii (UE) - chciałby zakupić kilka apartamentów mieszkalnych. Apartamenty są budowane przez dewelopera w Warszawie. Czy jest potrzebna dodatkowa zgoda z Ministerstwa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych m. in. nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W rozumieniu tej ustawy samodzielnym, lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

zz

20.2.2012 21:13:18

Re: Zakup lokalu mieszkalnego przez cudzoziemca

Kompletna niekompetencja odpowiadającego. Są wszczególne wyjątki gdy nie potrzeba zgody....


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY