Załączniki do wniosku o wpis do KW

Pytanie:

Czy do wniosku o wpis prawa własności na podstawie dziedziczenia należy załączyć również zaświadczenie urzędu skarbowego , że należny podatek od spadku został opłacony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Domyślamy się, iż w pytaniu chodzi o wpis do księgi wieczystej dla odziedziczonej nieruchomości. Zgodnie z artykułem 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej”.

Zgodnie natomiast z artykułem 626 [2] kodeksu postępowania cywilnego „Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej”.

Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej określone są w art. 31-34 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Żaden z tych przepisów nie wymaga zaświadczenia o uiszczeniu podatku od spadku. Kwestia wykonania obowiązku podatkowego jest sprawą odrębną.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.6.2018

  Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców wpisanych do CEIDG

  Od 30 kwietnia 2018 r. każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny wskazany okres. 

 • 5.9.2012

  Zmiany i sprostowania wpisu do KRS

  Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) podlegają zakazowi ich usuwania. Wprawdzie pewne dane ulegają wykreśleniu, często nawet łącznie z wykreśleniem całego podmiotu, ale nie oznacza (...)

 • 17.11.2018

  Uporządkuj wpisy w CEIDG

  Przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, powinni wiedzieć, że wiele wpisów jednego (...)

 • 10.5.2017

  Zgłoszenie do ZUS razem z wnioskiem o wpis do CEIDG

  Prowadzisz działalność gospodarczą lub zamierzasz ją rozpocząć? Od 20 maja dokumenty ubezpieczeniowe ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG-1.

 • 30.6.2017

  Rejestr Zastawów Skarbowych w nowych rękach

  1 lipca 2017 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa, które dotyczą Rejestru Zastawów Skarbowych. Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym przez (...)