Zarząd majątkiem spadkowym nieobjętym

Pytanie:

Na terenie naszej gminy od urodzenia zamieszkiwała samotna kobieta. Przez szereg lat z uwagi na stan zdrowia i niepełnosprawność była objęta kompleksową pomocą finansową i usługową ośrodka pomocy społecznej. Osoba ta zmarła w styczniu bieżącego roku pozostawiając nieruchomość i niewielki areał pola, nieuregulowawszy spraw majątkowych. Z naszych informacji wynika, iż nie posiada spadkobierców. Gmina skierowała sprawę do sądu celem stwierdzenia nabycia spadku. Kto winien dbać i zabezpieczyć dom i obejście do momentu wydania przez sąd orzeczenia? Kto winien dysponować kluczami do tego domu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego do czasu objęcia spadku przez spadkobiercę sąd czuwa nad całością spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku. Jeżeli inwentarz nie był przedtem spisany, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Kurator spadku powinien starać się o wyjaśnienie, kto jest spadkobiercą (jeśli nie wiadomo kto nim jest – w Państwa sytuacji wiadomo, że spadkobiercą gmina), i zawiadomić spadkobierców o otwarciu spadku (Państwo o otwarciu spadku wiedzą). Kurator spadku zarządza majątkiem spadkowym pod nadzorem sądu spadku. Sąd spadku może nakazać sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych, które są narażone na zepsucie albo których przechowanie pociąga za sobą nadmierne koszty. Jeśli wiadomo kto jest spadkobiercą, to do czasu objęcia spadku sąd jedynie czuwa na jego całością. Spadek uważa się za nie objęty, jeżeli żaden ze spadkobierców nie objął go w posiadanie (zarząd, użytkowanie, przechowanie). Gmina jako spadkobierca może objąć spadek w posiadanie i jeśli to zrobi ona powinna dbać o własny spadek, w tym dysponować kluczami. Jeśli spadku nie objęła w posiadanie, to o spadek „dba” sąd.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: