Zaskarżenie zarządcy drogi

Pytanie:

Jakie są przepisy, mówiące o możliwości zaskarżenia zarządców dróg w kontekście dziur w drogach, wystających studzienek itp?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do zarządcy drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, należy m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Jeżeli dojdzie do powstania szkody, zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków nałożonych ustawą o drogach publicznych tylko wówczas gdy można im przypisać winę. Jest to odpowiedzialność deliktowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego (art. 415 i następne). Odpowiedzialność, o której mowa może powstać m.in. na skutek nienależytego utrzymania drogi. Ciężar udowodnienia winy, czyli wszystkich przesłanek odpowiedzialności zarządcy drogi, na które składają się zaistnienie zdarzenia (czynu niedozwolonego) po stronie zarządcy drogi, szkody, winy oraz związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem a szkodą spoczywa zgodnie z art. 6 KC na poszkodowanym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Jakie rodzaje dróg wyróżnia się w Polsce?

  Drogi w Polsce, pod względem prawnym, dzielimy na drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne. Dowiedz się, jakie drogi są publiczne, kto zajmuje się zarządzaniem drogami i jakie ma zadania oraz jakie są (...)

 • Uszkodziłeś auto na zniszczonej drodze? Sprawdź jakie masz prawa

  Polskie drogi pozostawiają wiele do życzenia przez cały rok, jednakże to właśnie w okresie wiosennym najłatwiej o uszkodzenie pojazdu, spowodowane złym stanem dróg. Warto wiedzieć jakie (...)

 • Będą wyświetlacze czasu na sygnalizatorach świetlnych

  Zarządcy ruchu będą mogli instalować wyświetlacze odmierzające czas do zmiany świateł. Taką zmianę przewiduje podpisane przez ministra Mariusza Błaszczaka oraz Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury (...)

 • Jak zgłosić zarządcę sukcesyjnego w CEIDG?

  Jesteś przedsiębiorcą? Jeśli chcesz, aby firma zachowała ciągłość działania po twojej śmierci, wybierz zarządcę sukcesyjnego. Musisz wpisać go do CEIDG. Możesz to zrobić online – (...)

 • Kolej w Polsce bardziej konkurencyjna

  14 stycznia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje (...)

NA SKÓTY