Zaskarżenie zarządcy drogi

Pytanie:

Jakie są przepisy, mówiące o możliwości zaskarżenia zarządców dróg w kontekście dziur w drogach, wystających studzienek itp?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do zarządcy drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, należy m.in. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie interwencyjnych robót utrzymaniowych i zabezpieczających, sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

Jeżeli dojdzie do powstania szkody, zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków nałożonych ustawą o drogach publicznych tylko wówczas gdy można im przypisać winę. Jest to odpowiedzialność deliktowa regulowana przepisami kodeksu cywilnego (art. 415 i następne). Odpowiedzialność, o której mowa może powstać m.in. na skutek nienależytego utrzymania drogi. Ciężar udowodnienia winy, czyli wszystkich przesłanek odpowiedzialności zarządcy drogi, na które składają się zaistnienie zdarzenia (czynu niedozwolonego) po stronie zarządcy drogi, szkody, winy oraz związku przyczynowego pomiędzy zawinionym działaniem a szkodą spoczywa zgodnie z art. 6 KC na poszkodowanym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: