Zastrzeżenie umowne o wypowiedzeniu umowy najmu

Pytanie:

Czy jako najemca mogę wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas określony, przy założeniu, że umowa nic nie mówi o możliwości jej przedterminowego wypowiedzenia przez najemcę, rozstrzyga jedynie o możliwościach przedterminowego jej wypowiedzenia przez wynajmującego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeśli w umowie nie ma postanowień dotyczących wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Możliwość wypowiedzenia umowy najmu przez najemcę bez zachowania terminów wypowiedzenia jest przewidziana tylko w przypadku, jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: