Zawarcie umowy o pracę z prezesem zarządu spółki

Pytanie:

Spółka z o.o. posiada dwóch wspólników. Czy w dwuosobowej spółce z o.o. umowa o pracę z prezesem zarządu tej spółki może być zawarta przez niepracującego wspólnika lub przez dyrektora spółki nie będącego udziałowcem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 210 par. 1 kodeksu spółek handlowych przewiduje, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Gdy - tak jak wskazuje pytanie - w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest dwóch wspólników, powołany wyżej przepis prawa znajdzie zastosowanie. Spółka może zatem zawrzeć z prezesem zarządu umowę o pracę, z tym wszakże zastrzeżeniem, że spółkę winna reprezentować albo rada nadzorcza - o ile działa w spółce, albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Z powyższego wynika zatem, że podmiotem uprawnionym do zawarcia rzeczonej umowy o pracę z prezesem zarządu spółki może być niepracujący wspólnik spółki lub dyrektor, który nie jest wspólnikiem, o ile zostaną oni powołani jako pełnomocnicy spółki przez wspólników zebranych na zgromadzeniu. Inne sytuacje są w tym zakresie niedopuszczalne. Dla przykładu, umowa o pracę zawarta z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez zgromadzenie wspólników, a nie przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników, jest bezwzględnie nieważna (tak w wyroku Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2005 r. sygn. akt II PK 276/04).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY