Zbiór dokumentów a księga wieczysta

Pytanie:

"Moja mama posiada Zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Wieczystych, iż dokonano w tym czasie, kiedy zakupiła nieruchomość, zbioru dokumentów, gdzie wyszczególniono jej akt notarialny, na podstawie którego zawarła umowę kupna. Co to jest ten zbiór dokumentów i do czego może służyć?"

Odpowiedź prawnika: Zbiór dokumentów a księga wieczysta

Kwestie związane z prowadzeniem zbioru dokumentów określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. o prowadzeniu ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. 2001 r., Nr 102, poz. 1122).

Zbiory dokumentów urządzane są dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Zbiory dokumentów prowadzi się w sztywnych okładkach, na których zamieszcza się nazwę sądu, nazwę gminy lub miasta i numer repertorium zbioru dokumentów (repertorium Zd). Okładki powinny być zaopatrzone w przyczepki z mocnego papieru, wystające na dole, z uwidocznionym na nich oznaczeniem zbioru, w kolorze odróżniającym je od akt księgi wieczystej.

W postanowieniu zarządzającym ujawnienie prawa lub ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością przez złożenie dokumentów do zbioru wymienia się tylko dokumenty będące podstawą ujawnienia prawa lub ograniczenia oraz wniosek.

Do zbioru dokumentów załącza się w porządku chronologicznym według daty wpływu dokumenty i inne pisma dotyczące zbioru. Poszczególne karty numeruje się kolejno. Zbiór dokumentów dotyczący nieruchomości, dla której założono księgę wieczystą, staje się częścią składową akt tej księgi (bowiem do tego czasu zbiór dokumentów niejako zastępuje księgę wieczystą w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika