Zerwanie umowy dzierżawy

Pytanie:

W jakich okolicznościach mógłbym zerwać umowę dzierżawy ziemi, która jest zawarta na okres 10 lat?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W zasadzie istnieją tylko dwie sytuacje przewidziane przepisami prawa, które upoważniają wydzierżawiającego do rozwiązania dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia: oddanie przedmiotu dzierżawy do używania osobie trzeciej bez zgody wydzierżawiającego oraz zwłoka z płatnością czynszu. W tym drugim przypadku obowiązuje uprzednie wezwanie z wyznaczeniem dodatkowego trzymiesięcznego terminu. Zgodnie z orzecznictwem wypowiedzenie umowy dzierżawy zawartej na czas określony jest bezskuteczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY