Zerwanie umowy przez wykonawcę

Pytanie:

Wykonawca zerwał umowę o dzieło bez podawania przyczyny. Jakie możliwości ma zamawiający np. w zakresie dochodzenia odszkodowania za dodatkowe koszty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Można żądać naprawienia szkody (odszkodowania), która wynikła z niewykonania umowy o dzieło. Można żądać także odszkodowania za dodatkowe poniesione koszty, jeśli koszty te powstały w związku przyczynowym z działaniem wykonawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Umowa o roboty budowlane

  Umowa o roboty budowlane to wyspecjalizowany rodzaj umowy o dzieło. Posiada zresztą podstawowe cechy umowy o dzieło. Stronami tej umowy są wykonawca i inwestor. Przedmiotem umowy natomiast jest odpowiednie (...)

 • Koniec sporu Comarch - ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł z konsorcjum Comarch sądowną ugodę. Oznacza to definitywne zakończenie sporu dotyczącego częściowego rozwiązania umowy na utrzymanie kompleksowego systemu (...)

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

  Z dniem 16 kwietnia 2010 roku weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu cywilnego, która w art. 3 uchyliła Ustawę z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Obecnie zagadnienia (...)

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest zagwarantowanie zamawiającemu zaspokojenia przynajmniej części roszczeń, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ze strony wykonawcy (...)

NA SKÓTY