Zezwolenie na alkohol

Pytanie:

Przedsiębiorca posiadające zezwolenie na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży zwraca się z wnioskiem, czy istnieje możliwość aby na posiadanym zezwoleniu sprzedawać alkohol za pośrednictwem firmy kurierskiej klientom do domu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Naszym zdaniem stanowisko gminy jest błędne. Należy bowiem odróżnić zawarcie umowy sprzedaży alkoholu od umowy dostawy.

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi się w punktach sprzedaży, którymi są: 

1) sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych; 

2) wydzielone stoiska - w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m2

3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

Jeżeli zatem przedsiębiorca dysponuje pozwoleniem na sprzedaż alkoholu i sprzedaży dokonuje w jednym z ww. miejsc to nie narusza warunków zezwolenia. W tym przypadku dostarczanie alkoholu poza miejsce sprzedaży stanowi przedmiot odrębnej umowy, tj. umowy dostawy.

Zgodnie z art. 454 § 1 k.c.  Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę zmianę nadwyżkę kosztów przesłania.  

Umowa sprzedaży zawiera w sobie zobowiązanie sprzedawcy do wydania wyrobu alkoholowego. Świadczenie to powinno zostać spełnione w miejscu sprzedaży. W omawianym jednak przypadku wydanie alkoholu kupującemu następuje za pośrednictwem kuriera w miejscu sprzedaży. Zatem, naszym zdaniem miejscem sprzedaży nadal jest punkt sprzedaży z uwagi na to, że świadczenie sprzedawcy zostaje spełnione w miejscu sprzedaży. Dodatkowym argumentem za przyjęciem takiej interpretacji byłoby zorganizowanie sprzedaży przez Internet, gdzie kupujący płaciłby cenę przed otrzymaniem towaru.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: