Zgłaszanie zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków

Pytanie:

Komu należy zgłosić zmianę danych o przeznaczeniu i użytkowaniu budynków, objętych ewidencją gruntów i budynków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 prawa geodezyjnego i kartograficznego, przeznaczenie oraz funkcja użytkowa budynków jest objęta ewidencją gruntów i budynków.

Zmiana danych objętych ewidencją musi być zgłoszona staroście w terminie 30 dni licząc od dnia ich powstania.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Gmina udostępni dane z ewidencji ludności

  Nowe przepisy nadają organom gmin ustawowo określoną kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 • Program Stop Smog i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Zmiany we wsparciu gmin w zakresie rządowego Programu Stop Smog oraz planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - będą tematami spotkania konsultacyjnego, które (...)

 • Lepsze prawo geodezyjne i kartograficzne

  Inwestycje przyspieszą, a obywatele będą mogli bezpłatnie skorzystać z danych przestrzennych, na przykład zdjęć lotniczych, podstawowych danych dotyczących działek, za pośrednictwem Geoportalu. (...)

 • Otwieranie danych geodezyjnych

  Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Zmniejszą się obciążenia (...)

 • Zmiana ustawy o odpadach

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw jest uregulowanie trybu i formy sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku (...)

NA SKÓTY