ZgodnY wniosek o zniesienie współwłasności

Pytanie:

Mam 10/48 części nieruchomości we współwłasności. Chciałbym od drugiego współwłaściciela, który posiada 38/48, odkupić 17/48. Co muszę zrobić ,żeby finałem tej transakcji była osobna działka , która nie będzie już we współwłasności? Jakie czynności muszę wykonać, co najpierw, znieść współwłasność w sądzie, czy najpierw odkupić jego udziały? Czy będzie potrzebny geodeta do wytyczenia gdzie ma być granica naszych działek? W jakiej kolejności to wszystko najlepiej wykonać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, że w opisanej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby wniesienie zgodnego wniosku do sądu o zniesienie współwłasności. We wniosku należy oznaczyć, że chce Pan 9/16 części nieruchomości (10/48+17/48=27/48=9/16), natomiast współwłaściciel zgadza się na przysądzenie 7/16 oraz ustaloną dopłatę od Pana. Jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych, sąd wydaje postanowienie odpowiadające treści wniosku. Udział geodety będzie potrzebny. Dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej zawierający plan podziału (lub inna mapa sporządzona przez biegłego geodetę) musi być opatrzony klauzulą właściwego organu prowadzącego ewidencję, stwierdzającą, że dokumenty te są przeznaczone do dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: