Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

Pytanie:

"Chcę na działce figurującej w ewidencji gruntów jako działka leśna postawić dom mieszkalny. Działka jest w połowie zalesiona (dom stałby na pustej przestrzeni). Jaka jest procedura zmiany przeznaczenia tej działki? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czy gmina może odmówić mi zmiany przeznaczenia gruntu z leśnego na budowlany? Dookoła są same grunty budowlane. "

Odpowiedź prawnika: Zmiana przeznaczenie gruntów leśnych

 

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby, natomiast innych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody wojewody wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. Wyrażenie tej zgody następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych, stanowiących własność Skarbu Państwa wojewoda dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia gruntów, wykaz powierzchni gruntów z uwzględnieniem typów siedliskowych gruntów leśnych oraz ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia. Do wniosku powinna być dołączona mapa gminy lub miasta, z oznaczeniem gruntów zabudowanych, klas bonitacyjnych gruntów rolnych i typów siedliskowych gruntów leśnych oraz granic gruntów, co do którego wnioskuje się zmianę przeznaczenia, wykonana w skali takiej jak mapa planu zagospodarowania gminy lub miasta. W odniesieniu do gruntów leśnych mapa stanowiąca załącznik do wniosku zawiera treść mapy gospodarczej lasów. Dopiero po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu na zmianę przeznaczenia gruntu możliwa jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejnym etapem jest wyłączenie gruntu leśnego z produkcji, co następuje w drodze decyzji dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji musi nastąpić przed wydaniem pozwolenia na budowę na tym gruncie. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych - także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, określonym w planie urządzania lasu, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów drzewnych, odszkodowanie to stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów. Należność za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji zależy od typ siedliskowego lasu. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych, jak również jednorazowego odszkodowania nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego. Zgoda wojewody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne, jak również decyzja starosty o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oparte są na tzw. uznaniu administracyjnym, tzn. możliwe jest nieudzielenie zgody lub wydanie decyzji odmownej przez odpowiedni organ.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Krzysiek 2018-08-10 09:49:16

    Witam moja dzalka sklada sie z 1313 m2 z czego polowa jest w zabudowie dom mieszkalny oraz gospodarczy reszta to 668m2 ogrod ktory w ewidencji figuruje jako Ls dodam iz wszystkie moje prywatne dokumenty swiadcza o tym ze dzialka od 60 lat miala status rolny . Na moje prywatne zlecenie Klasyfikator gleby wykonal opis jak i badanie gleby oraz zlozyl operat dotyczacy faktycznego stany gleby (klasa V rola) w urzedzie. Dodatkowo zlecilem firmie wykonujacej jak sie okazalo dla urzedu miasta Uproszczony Plan lesny, prywatna opinie o stanie z lat poprzednich oraz aktualnym stanie dzialki 668m2 Opinia ( brak jakichkolwiek oznak drzewostanu , lasu itp itd. ) Wnioski zlozylem do urzedu wraz z powyzszymi zalacznikami z prosba o Zmiane naprawe bledu w ewidencji . Odpowiedz " u nas wszystko sie zgadza nie wiemy co robic " ???? Prosz o pomoc co dalej robic ? Dodam ze od 2007 roku najpierw babcia skladala wnioski z informacja o bledzie potem Mama teraz ja tak ze od 2007 roku do 2018 absurd . Bylem rowniez w Lasach Panstwowych natomiast to jest ( prywatna ziemia) oni dostaja spis z uproszczonego Planu Lasow od Miasta . Rece opdaja...... Bardzo prosze o pomysl jak to rozwiazac

  • Angel 2016-06-23 10:22:12

    A co w przypadku jeżeli została wydana pozytywna decyzja na większą powierzchnię, a jest potrzebna na mniejszą jej część? Potrzebne są dodatkowe dokumenty?

  • Łukasz 2015-04-16 10:38:36

    A co w przypadku gdybym chciał zmienić przeznaczenie gruntu z leśnego na rolniczy? W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest jedynie mowa o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W czyjej gestii jest wydanie decyzji zmieniającej przeznaczenie gruntów - gminy czy starostwa?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika