Zmiana sposobu korzystania z mieszkania

Pytanie:

Jestem po rozwodzie. Wyrok jest prawomocny. Czy można wystąpić o zmianę wyroku w przedmiocie korzystania z mieszkania określonego przez Sąd? Były mąż nie mieszka z nami i nie korzysta z przydzielonego mu pokoju, który zajęło jedno z dzieci.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sąd orzekając rozwód z urzędu rozstrzyga o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe do momentu orzeczenia wobec byłego współmałżonka eksmisji z mieszkania lub dokonania podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi mieszkanie. Oczywiście w sytuacji zmiany okoliczności faktycznych, takich jak podanych w pytaniu były małżonek może wystąpić do sądu w trybie nieprocesowym o zmianę sposobu korzystania z mieszkania. Jednak bardziej zasadnym byłoby przyjęcie rozwiązania definitywnego sprawy i wystąpienie o dokonanie podziału majątku wspólnego w skład którego wchodzi mieszkanie.Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Maria

20.9.2015 22:30:5

Re: Zmiana sposobu korzystania z mieszkania

Ile kosztuje to wniesienie do Sadu o zmiane sposobu korzystania z mieszkania ?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 19.11.2017

  Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

  Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia (...)

 • 11.10.2016

  Na czym polega nadzór autorski nad utworem?

  Prawo autorskie wprowadza tzw. nadzór autorski który dotyczy sposobu korzystania, rozpowszechniania utworu czy też tworzenia kopii.

 • 22.6.2012

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 10.4.2015

  Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.